Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”

Contact

Nume: Rodica Nadolu

E-mail: rodica.nadolu@ms.ro

Telefon: 0213072672

HG__SRU Craiova

Nota-fundamentare_SRUCraiova-MFinal

Anexa-HG-SRU_Craiova

Distribuiți această pagină