Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, precum și trecerea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui teren în suprafață de 200 mp, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei,

Afisat de la 22-03-2023 pana la 22-04-2023

HG act+transmitere teren Ștei -STS

NF act+transm. teren ȘTEI - STS

Anexa nr. 1 act. +trans. teren ȘTEI - STS

Anexa 2 act+transm.teren Sp. ȘTEI - STS

Anexa nr. 3 act+transmitere teren Ștei -STS

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,

Persoana de contact: Moise Florache, telefon 021.3072.674.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Distribuiți această pagină