Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordinea sa

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordinea sa, precum și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil înregistrat cu nr. MF 143711, aflat în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș – Severin, ca urmare a unei acțiuni în revendicare.

Distribuiți această pagină