Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale ”UNIFARM” – SA, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății.

Distribuiți această pagină