Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății

Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și trecerea acestor bunuri imobile, cu excepția imobilului teren, din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării.

Distribuiți această pagină