Hotarare a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul Județean de Ambulanță Satu-Mare

Hotarare a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul Județean de Ambulanță Satu-Mare, precum și trecerea parțială dintr-un imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării.

Distribuiți această pagină