Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro și înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum și în baza națională de date și de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii.

Distribuiți această pagină