Ordinului ministrului sănătății nr. 3.969/2022

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate.

Afisat de la 04-04-2023 pana la 04-05-2023

Ordin modificare OMS organisme notificate

Referat Ordin modificare OMS organisme notificate 06.02.2023

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,

Persoana de contact: Adrian-Stelian DUMITRU, telefon: 021.3072.545.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Distribuiți această pagină