Proiectul de ORDIN privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România

ORDIN privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

Contact

Nume: Cristina Ionita

E-mail: cristina.ionita@ms.ro

Telefon: 021.3072.543

13.09.2023 Ordin Transparenta Decizionala

13.09.2023- Referat de aprobare modificare OMS 2494_2023

13.09.2023 Anexă

Distribuiți această pagină