Proiectul de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică

Proiectul de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022.

OMS completare OMS 964_2024 (003)

Referat de aprobare completare OMS 964_2022

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Persoana în măsură să ofere relații cu privire la proiectul de act normativ este Laura Oara Năstăsescu, Direcția Programe de Sănătate Publică, email: laura.nastasescu@ms.ro, telefon: 021.3072.540.

Distribuiți această pagină