Proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei unitare de calculare a costurilor serviciilor spitalicești la nivel de caz/pacient în spitalizarea continua, elaborate în cadrul proiectului Cod MySM/S2014:724/129170

Distribuiți această pagină