Dezbatere publica la sediul MS, miercuri, 7 iulie 2021, ora 10.00

Ministerul Sănătăţii organizează miercuri, 7 iulie 2021, ora 10:00, la sala de consiliu, etaj 3, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează miercuri, 7 iulie 2021, ora 10:00, la sala de consiliu, etaj 3, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 6 iulie 2021, ora 15.00;

Modalitatea de înscriere:

– în format electronic la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, până la data de 6 iulie 2021, ora 15.00;

– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, compania/instituția, doresc/nu doresc luarea cuvântului;

  • accesul se va face pe baza documentului de identitate, miercuri, 7 iulie 2021, începând cu ora 09.45.

Înscrierea participanților la ședința de dezbatere publică se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 15 persoane.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică vor participa:

Ø – domnul Vass Levente, secretar de stat;

Ø – reprezentanți ai Direcţiei generală resurse umane, structuri şi politici salariale,

Ø – reprezentanți ai Colegiului Farmaciștilor din România.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 7 iulie 2021

Distribuiți această pagină