Ministerul Sănătății organizează miercuri 5 iunie 2024, începând cu ora 11,00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema: proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005

Ministerul Sănătății organizează miercuri 5 iunie 2024, începând cu ora 11,00, o dezbatere publică în sistem videoconferință cu tema: proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope și Legii farmaciei nr. 266/2008.

Solicitarea de înscriere la dezbatere se va trimite la adresa de e-mail: elena.zait@ms.ro, până la data de 04.06.2024, ora 15.00.

La înscriere vă rugăm să specificați următoarele:

  • Nume și prenume, precum și adresa de e-mail la care vi se va trimite link-ul pentru logare,
  • Doriți/nu doriți să luați cuvântul,
  • În cazul în care doriți să luați cuvântul, propunerile, în format electronic, word, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se face referire.

Înscrierea participanților la dezbaterea în sistem videoconferință se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 100 de persoane, întrucât timpul alocat de platforma Webex pentru dezbatere este de 50 de minute, cu posibilitate de reconectare.

Luarea cuvântului se va face în ordinea în care a fost făcută înscrierea iar timpul alocat fiecărui vorbitor va fi de 3 minute.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.


Minuta dezbatere publica 5 iunie 2024

Distribuiți această pagină