Ministerul Sănătății organizează pe 01 iulie 2021, ora 16.00 dezbatere publica la sala de consiliu, etaj 3

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează joi, 01 iulie 2021, ora 16.00, la sala de consiliu, etajul 3, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul nr. 2171/181/M 223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-1.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 01 iulie 2021, ora 10.00.

Modalitatea de înscriere:

– în format electronic la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, până la data de 01 iulie 2021, ora 10.00;

– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, compania/instituția, doresc/nu doresc luarea cuvântului;

– accesul se va face pe baza documentului de identitate, joi, 01 iulie 2021, începând cu ora 15.45.

Înscrierea participanților la ședința de dezbatere publică se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult de 15 persoane.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică vor participa:

doamna dr. Magdalena Ciobanu, director general – Direcţia generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică;

doamna Mihaela Dumitrescu, consilier superior – Direcţia generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 1 iulie 2021

Distribuiți această pagină