Spital de specialitate

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung funcționează din anul 1995, este de monospecialitate - pneumoftiziologie, clasificat în categoria a -IV. Se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung funcționează din anul 1995, este de monospecialitate - pneumoftiziologie, clasificat în categoria a -IV. Se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

Spitalul funcționează cu 2 secții pneumologie acuți, precum și pneumoftiziologie (cronici TBC). Din structura spitalului mai fac parte si alte cabinete, cum ar fi ambulatoriul integrat de specialitate cu cabinet de pneumologie adulţi, camera de gardă aferentă liniei de gardă, laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagistică medicala, laboratorul de explorări funcţionale, cabinetul de somnologie, compartimentul de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, farmacia cu circuit închis și dispensarul TBC.

În statul de funcții sunt 113 posturi aprobate , 81 posturi ocupate și 32 posturi vacante.