Spital Municipal

Spitalul Municipal Motru, este unitate sanitară cu paturi, conform avizului Ministerului Sănătății nr. 686/2010 cu modificările ulterioare și a Autorizației Sanitare de funcționare nr. 285/27.02.2015 eliberată de DSP Gorj.

Spitalul Municipal Motru este situat în sudul țării, organizat pe o gamă largă de specialități, asigurând servicii medicale la circa 40.000 de locuitori pentru Municipiul Motru și un număr de 28 de localități în județele Gorj, respectiv 22 de localități în județul Mehedinți, pe un teritoriu arondat de circa 120 km în diametru.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi a medicilor din unităţile de asistenţă medico-socială care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmării penale.

Aceste servicii constau în:

  • consultaţii;
  • investigaţii;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale şi/sau chirurgicale;
  • îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă

Viziune: Existăm ca să îmbunătățim viața pacienților noștri. Cel mai bun rezultat, pentru fiecare pacient, de fiecare dată.

Misiune: suntem dedicați îngrijirii pacienților cu cea mai mare calitate posibilă, asigurată într-un mediu de respect și compasiune.