Autorizarea farmaciilor și drogheriilor

Baza legală  – Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 30.06.2009.

Instituţia implicată –  Ministerul Sănătăţii – Direcţia Farmaceutica si Dispozitive Medicale

Necesar documente / Tip formulare necesare:

Cerere tip – emiterea aut. la pierderea celei initiale

Cerere tip – emiterea aut. la schimbarea detinatorului

Cerere tip – infiintare oficina locala de distributie

Cerere tip – planificare inspectie de autorizare

Cerere tip – planificare inspectie de mutare

Cerere tip – preschimbarea autorizatiei

Cerere tip – schimbarea conducatorului

Documente – reorganizare spatiu – renuntare la receptura si laborator

Documente – detinator de autorizatie-conducator de unitate

Documente – mutarea sediului

Documente – necesare pentru infiintarea farmaciei de circuit inchis inchis

Documente – necesare pentru infiintarea farmaciei comunitare si drogheriei

Documente – necesare pt. eliberarea autorizatiei in cazul pierderii acesteia

Documente – oficina locala de distributie

Documente - preschimbare

Taxe prevazute de lege si contul in care se vireaza

Autorizaţii de funcţionare cu termen de valabilitate

Grila inspectie autorizare farmacie comunitara

Grila inspectie autorizare drogherie

Grila insp.autorizare farm. circuit inchis

Documente – suspendarea activitatii

Documente – schimbarea detinatorului-persoana juridica

Share this page