Autorizație pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale

Baza legală – Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

Instituţia implicată – Ministerul Sanatatii Publice – Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale

Necesar documente / Tip formulare necesare:

Formular de solicitare pentru nevoi speciale

Un medicament pentru nevoi speciale poate fi furnizat dacă toate condiţiile următoare sunt îndeplinite:

- există comandă nesolicitată, dar făcută cu bună-credinţă (din partea furnizorului, la iniţiativa medicului, cu consimţământul pacientului);

- medicamentul este prescris de un medic;

- este destinat unui/unor anumit/anumiţi pacient/pacienţi aflat/aflaţi sub responsabilitatea sa directă;

- este furnizat în condiţiile ordinului ministrului sănătăţii nr. 962/2006.

Dosarul pentru solicitarea autorizaţiei cuprinde:

- formularul standard de solicitare (ataşat)

- justificarea medicală privind necesitatea medicamentului în cauză;

- rezumatul caracteristicilor produsului pentru medicamentul în cauză.

Share this page