Certificat oficial de import/export de produse si substanțe stupefiante și psihotrope

Baza legală – Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Instituţia implicată – MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Necesar documente / Tip formulare necesare

Formular cerere import/export de produse si substanțe stupefiante și psihotrope

Autorizaţia pentru operaţiunile de punere în liberă circulaţie sau export de plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat;

b) actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

c) autorizaţia de funcţionare, care poate fi de fabricaţie sau de distribuţie angro şi comercializare;

d) autorizaţia pentru operaţiuni cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, eliberată conform art. 8, 10 sau 12;

e) autorizaţia pentru activitate de import şi/sau de export eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului, pentru operaţiuni cu alte ţări decât cele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;

f) cazierul judiciar al persoanei responsabile cu operaţiunile de import/export;

g) factura furnizorului extern;

h) autorizaţia de import emisă de autoritatea competentă din ţara importatoare, după caz.

Share this page