Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Băile Felix, Calea Beiușului nr. 30
Spital de specialitate

Obiectul de activitate: activități de asistență medicală spitalicească, medicală și recuperatorie

Capacitate: Secțiile RMFB I și II Băile Felix: 150 paturi,

Secția RMFB Copii Băile 1 Mai 110 paturi + 25 paturi însoțitori.

Spitalul desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, cercetare şi educaţie în domeniul recuperării medicale şi organizează anual manifestări ştiinţifice cu caracter regional sau naţional menite să promoveze atât specialitatea de recuperare medicală cât şi factorii naturali de cură de care beneficiază staţiunea Băile Felix. Obiectivele activităţii noastre: sunt prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni invalidante şi comorbidităţi.

Îngrijirile acordate pacienţilor se desfăşoară la nivele diferite, incluzând atât spitalizare cât şi servicii de recuperare în ambulatorul integrat al spitalului, în concordanţă cu nevoile specifice ale fiecăruia.