Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

B-dul Corneliu Coposu nr.2-4, Cod: 550245
Spital Județean

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare) şi care participă la asigurarea stării de sănătate a populației. Organizarea şi funcționarea instituției este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se află sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, în baza Hotărârii nr. 93/2010 a Consiliului Județean Sibiu. SCJU Sibiu are, pe structura permanentă, un număr de 1054 de paturi pentru spitalizare continuă şi 50 de paturi pentru spitalizare de zi.

În cadrul spitalului sunt deserviți pacienții întregului județ precum şi pacienți din județe limitrofe cum sunt: Vâlcea, Alba sau Brașov. Medicii şi personalul sanitar de îngrijire au o ținută profesională şi morală de înaltă calitate, în acest sens remarcându-se rezultatele obținute.

Toate eforturile SCJU Sibiu sunt direcționate către realizarea misiunii instituției: asigurarea şi menținerea stării de sănătate a populației printr-o activitate medicală de calitate, în condiții civilizate. În acest sens, ne dorim să fim în primul rând un partener de încredere al cetățenilor, în condiții de stabilitate, profesionalism şi eficiență.