Spitalul Orășenesc Cisnădie

Str. Bailor nr.27 cod 555300
Spital Orășenesc

Spitalul Orăşenesc Cisnădie este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative şi de recuperare) și care participă la asigurarea stării de sănătate a populației din oraşul Cisnădie si ȋntreg teritoriul arondat (Sadu, Rȃul Sadului, Tălmaciu, Boița, Avrig). Spitalul a fost redeschis ȋn baza Hotărȃrii nr.131/2012, privind redeschiderea spitalului si functionează în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare. Sediul unității este în localitatea Cisnadie, Str. Bailor nr. 27, Jud. Sibiu.

Spitalul Orăşenesc Cisnădie este un spital de tip multipavilionar alcătuit din 4 corpuri de clădiri. Numărul de paturi ȋn perioada raportată este de 72 de paturi. Dintre acestea, 69 sunt ȋn contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu.

Structura organizatorica a Spitalului Orăşenesc Cisnădie este următoarea:

a.1 Secţia de Medicină Internă 30 paturi

a.2 Compartiment neurologie; 10 paturi

a.3 Compartiment cardiologie 10 paturi

a.4 Compartiment Pediatrie 15 paturi

a.5 Compartiment Obstetrica ginecologie 4 paturi (COVID-19)

a.6 Compartiment ATI (postoperator) 3 paturi (in conservare)

a.7 Camera de garda

Total: 72 paturi

din care: 4 paturi COVID 19

a.8 Spitalizare de zi (specialități medicale şi chirurgicale) 16 paturi

a.9 Farmacie

a.10 Laborator analize medicale

a.11 Laborator radiologie şi imagistică medicală

a.12 Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

a.13 Compartiment evaluare şi statistică medicală

a.14 Aparat funcțional

Ambulatoriul integrat cu cabinete ȋn specialitățile:

14.a Medicină internă

14.b Chirurgie generală

14.c Obstetrică-ginecologie

14.d Pediatrie

14.e Psihiatrie

14.f Neurologie

14.g Cardiologie

14.h ORL

14.i Oftalmologie

14.j Endocrinologie

14.k Urologie

14.l Sală de gimnastică medicală (fara medic)

14.m Cabinet diabet zaharat, nutriție şi boli metabolice (fara medic)

14.n Cabinet planificare familiala (fara medic)

14.o Oncologie medicala (fara medic)

14.p Medicina fizica si reabilitare medicala (fara medic)

14.q Reumatologie (fara medic)

14.r Dermatovenerologie (fara medic)

14.s Gastroenterologie (fara medic)

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat al spitalului.