Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Aleea Filozofilor nr.3-5, Sibiu
Spital de specialitate

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este un spital de monospecialitate, de tip pavilionar, din categoria II M. Spitalul acordă asistenţă medicală de specialitate pentru pacientii din judetul Sibiu, adulți și copii. La nivelul Dispensarului TBC se derulează Programul Naţional de Control al Tuberculozei, având ca obiectiv scăderea morbidității și mortalității endemiei tuberculoase.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost dat în folosință în anul 1941. În prezent, spitalul are două secții pentru adulți, un compartiment pentru copii si un ambulatoriu integrat de specialitate. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu funcționează cu un număr de 170 de paturi pentru spitalizare continuă și alte 6 paturi pentru spitalizare de zi, conform Structurii Organizatorice de bază a Spitalului

Fiind un spital de monospecialitate, potrivit profilului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, spitalul asigură pacienților din județul nostru, precum și din județele limitrofe (Vâlcea, Alba, Brașov, Hunedoara) servicii medicale de diagnostic și tratament al afecțiunilor pulmonare, deservind atât pacienți cu tuberculoză cât și pacienți cu alte afecțiuni pulmonare. O altă caracteristică a pacienților tratați în spital este aceea că majoritatea suferă de afecțiuni cronice, ce necesită tratament mai îndelungat de recuperare.