Spital Orășenesc

Spitalul de Boli Cronice Călinești a fost înființat în anul 2012, prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 04.12.2012 în subordinea Consiliului Județean Argeș (ca și autoritate a administrației publice locale).

Spitalul de Boli Cronice Călinești a fost înființat în anul 2012, prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 04.12.2012 în subordinea Consiliului Județean Argeș (ca și autoritate a administrației publice locale) și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările și completările ulterioare. Este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă pentru pacienții cu afecțiuni cronice, servicii de îngrijire paliativă, servicii de spitalizare de zi în specialitatea medicină internă și servicii ambulatorii în specialitatea medicină internă.