Spitalul Județean de urgență Sf. Ioan Cel Nou, Suceava

B-dul 1 Mai nr.21, Suceava
Spital Județean

Evaluat după Ordinul MS nr.802/2011 referitor la clasificarea din punct de vedere al competenţelor, resurselor materiale, umane şi a capacitătii de a asigura asistenţă medicală, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava se încadrează la nivelul de competenţă III. Din punctul de vedere al acordării asistenţei medicale de urgenţă şi al îngrijirii pacientului aflat în stare critică, spitalul a fost clasificat ca spital de urgenţă, cu nivel de competenţă IIA. Conform Legii nr. 185/2017 ce reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul spitalului, - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. loan cel Nou" Suceava este ACREDITAT – în categoria I de acreditare, îndeplinind 90,07% din cerințele specifice și indicatorii de calitate Acoperă majoritatea patologiilor deservite la nivel naţional de spitalele judeţene. În colaborare cu I.S.U. spitalul este implicat în coordonarea, organizarea şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din zonă

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou“ Suceava oferă pacienţilor internaţi servicii medicale la un standard ridicat atât din punct de vedere al calităţii şi complexităţii actului medical cât şi din punct de vedere al condiţiilor hoteliere.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava oferă următoarele tipuri de servicii:

 • În cadrul spitalului: servicii medicale spitaliceşti specifice fiecărei secţii din structura spitalului (spitalizare de zi şi spitalizare continuă), servicii medicale de laborator, servicii de radiologie şi imagistică medicală, servicii de explorări funcţionale.
 • În cadrul Ambulatoriului Integrat: servicii medicale oferite în cabinete de specialitate, dispensarizare bolnavi TBC, afecţiuni cornice respiratorii netuberculoase (BPOC, astm bronsic), servicii medicale paraclinice (investigaţii radiologice, explorări funcţionale)

Serviciile medicale sunt oferite în 24 de secţii şi 5 compartimente distincte:

 • secția Nefrologie 28 paturi
 • secția Gastroenterologie 25 paturi
 • secția Medicină Internă 59 paturi
 • secția Cardiologie 68 paturi
 • secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 30 paturi
 • secția Neurologie 55 paturi
 • secția Chirurgie generală 76 paturi
 • secția Chirurgie și Ortopedie Infantilă 25 paturi
 • secţia Neurochirurgie 25 paturi
 • secția Ortopedie - Traumatologie 58 paturi
 • secția Urologie 35 paturi
 • secția Pediatrie 87 paturi
 • secția Obstetrică-Ginecologie 85 paturi
 • secția O.R.L. 26 paturi
 • secția Oftalmologie 25 paturi
 • secția Psihiatrie 47 paturi
 • secția Oncologie Medicală 40 paturi
 • secția Pneumologie 75 paturi
 • secția Reumatologie 40 paturi
 • secția Neonatologie 72 paturi
 • secția Anestezie și Terapie Intensivă 40 paturi
 • secția Boli Infecțioase 70 paturi
 • secția Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie 30 paturi
 • secția Îngrijiri Paliative 25 paturi

Secțiile Nefrologie, Gastroenterologie, Urologie, Oftalmologie și Oncologie Medicală sunt unice în județ;

Cele 5 compartimente distincte sunt:

 • compartimentul dermato-venerologie 20 paturi
 • compartimentul chirurgie vasculară 8 paturi
 • compartimentul chirurgie plastică 8 paturi
 • compartimentul boli infecțioase copii 10 paturi
 • compartimentul geriatrie și gerontologie 8 paturi

10 specialități sunt unice în județ:

 • endocrinologie
 • hematologie
 • neurochirurgie
 • chirurgie vasculară
 • chirurgie plastică
 • chirurgie toracică
 • neurologie pediatrică – epileptologie
 • psihiatrie pediatrica
 • HIV/SIDA
 • chirurgie maxilo-facială

Pe lângă aceste 29 secţii şi compartimente în spital mai funcţionează :

 • UPU-SMURD cu cabinet medicină dentară de urgență;
 • Ambulatoriul integrat cu 28 de specialităţi (medicină internă, gastroenterologe, nefrologie, hematologie, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, chirurgie plastică, microchirurigie reconstructivă, obstetrică ginecologie, O.R.L., oftalmologie, chirurgie vasculară, urologie, chirurgie şi ortopedie infantilă, cardiologie, neurologie, medicina muncii, dermato-venerologie, recuperare, medicină fizică și balneologie, reumatologie, neurochirurgie, pneumologie, endocrinologie , pediatrie, alergologie și imunologie clinica, psihiatrie, laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)), cabinetele de diabet zaharat, boli infecțioase, oncologie medicală, planificare familială, etc;
 • Blocul operator ;
 • Farmacia;
 • Sterilizare;
 • Unitatea de transfuzii sanguine ;
 • Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală ;
 • Compartiment de radiologie intervenţională ;
 • Laborator de analize medicale – servicii externalizate ;
 • Laborator BK si biologie moleculară
 • Laborator de anatomie patologică ;
 • Laborator explorări funcţionale ;
 • Centrul de sănătate mintală ;
 • Serviciul Judeţean de Medicină Legală ;
 • Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale ;
 • Staţia Centrală Oxigen ;
 • Laborator de Medicina Nucleară :
 • Dispensar TBC cu cabinet consultaţii ;
 • Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)

Furnizarea serviciilor medicale se asigură în regim continuu, în acest sens fiind organizate 28 linii de gardă în specialităţi medicale diferite :

 • 1 Pediatrie ;
 • 2 Obstetrică - Ginecologie ;
 • 2 Medicină Internă ;
 • 1 Boli Infecțioase ;
 • 1 Pneumologie ;
 • 1 Chirurgie infantilă ;
 • 2 Chirurgie generală ;
 • 1 Ortopedie/traumatologie ;
 • 2 ATI ;
 • 1 Neonatologie ;
 • 1 Psihiatrie ;
 • 1 Cardiologie ;
 • 1 Urologie
 • 1 Cardiologie - USTACC
 • 1 Neurologie ;
 • 3 UPU + SMURD ;
 • 1 ORL ;
 • 1 Radiologie şi imagistică medicală ;
 • 1 Neurochrirugie ;
 • 1 CT ;
 • 1 Stomatologie urgenţe ;
 • 1 Urgențe (Pediatrie) ;

Toate secţiile, compartimentele şi serviciile dispun de aparatură medicală performantă şi de înaltă performanţă ce permit un diagnostic prompt, de certitudine şi o atitudine terapeutică corectă.