Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Str. Sirenei nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, 725100, jud. Suceava
Spital Municipal

Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică şi funcţionează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Este un spital de tip general ce asigură asistenţă medicală multidisciplinară în principalele specialităţi clinice, furnizând servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatoriu, asigurând totodată şi urgenţele medico-chirurgicale ale zonei.

Deserveşte un teritoriu cu circa 54.000 de locuitori, cuprinzând municipiul Câmpulung Moldovenesc cu cca.19.300 locuitori şi cca. 35.100 în cele 12 comune arondate. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc este situat în centrul zonei montane a judeţului, la 70 km de Spitalul Judeţean Suceava, un teritoriu cunoscut cu dificultăţi de accesibilitate şi comunicare, accentuate suplimentar în sezonul rece.