Spital Municipal

Spitalul Municipal Turnu Măgurele este unitate sanitara de gradul IV, de utilitate publica, cu personalitate juridica ce furnizează servicii medicale in regim de spitalizare continua, spitalizare de zi si ambulatoriu, asigurând totodată urgentele medico chirurgicale in camera de garda in specialitățile medicina interna, si chirurgie generala, in condițiile autorizației sanitare de funcționare si participa la asigurarea stării de sănătate a populației.

Spitalul a fost dat in folosința in anul 1985, si se afla la 50 km fata de spitalul județean Alexandria, se afla in subordinea Administrației Locale, Primăria Municipiului Turnu Măgurele din anul 2010.

Capacitatea Spitalului Turnu Măgurele este de 195 paturi, repartizate pe secții si compartimente