Spital Orășenesc

Spitalul Orășenesc Zimnicea este un spital de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflându-se in subordinea Consiliului Local Zimnicea. Serviciile oferite de spital se adresează tuturor categoriilor de vârsta, atât populației din Zimnicea, cat si celei din zonele învecinate, respectiv din mediul urban si din cel rural.

Unitatea spitaliceasca, de categoria a IV-a funcționează intr-un imobil monobloc, fara section exterioare, având 124 paturi, in regim de lucru 24 ore/zi, cu doua linii de garda:

    • Linie interne – pediatrie;
    • Linie chirurgie – obstetrica-ginecologie.