Concurs manager - Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Luduș nr.108/23.01.2024 Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș Concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș va avea loc la sediul Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918 , nr.20,Luduș, județ Mureș, în perioada 28.02.2024 – 15.04.2024, desfășurându-se în două etape: - Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs care va avea loc în data de 29.03.2024, etapă eliminatorie; - Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, în data de 11.04.2024

Distribuiți această pagină