Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul Regional de Oncologie Timișoara”

Contact

Nume: Rodica Nadolu

E-mail: rodica.nadolu@ms.ro

Telefon: 0213072672

HG-IROT-reaprobare

Nota de fundamentare_IROT

AnexaHG-IROT-Final

Distribuiți această pagină