Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și a unor acte normative cu impact în domeniul sănătății și a Legii farmaciei nr. 266/2008

NF OG 95 abilitare ian. 2024

OG abilitare 95 ian. 2024

Persoane de contact:

Alina Carabulea, e-mail: alina.carabulea@ms.ro

Andrei Bucșan, e-mail: andrei.bucsan@ms.ro

Tatiana Miercure, e-mail: tatiana.miercure@ms.ro

Distribuiți această pagină