Spitalul clinic județean de recuperare Iași

Strada Pantelimon Halipa nr. 14, Iași
Spital Județean

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi funcţionează din anul 1978 ca ordonator de credite terţiar în subordinea Consiliului Local Iaşi, are în structura organizatorică 530 de paturi spitalizare continuă și 20 de paturi spitalizare de zi.