Spital de specialitate

Spital monospecialitate cu 185 de paturi, 3 secții ( 2 acuți si una cronici) cu 8 medici psihiatrie, spital de categoria V, si are organizata o linie de garda - psihiatrie