Spitalul Municipal CARITAS Roșiorii de Vede este o unitate sanitară cu paturi de gradul IV, de utilitate publica, cu personalitate juridica ce furnizează servicii medicale in condițiile autorizației sanitare de funcționare şi participă la asigurarea stării de sănătate a populației Capacitatea spitalului ‘’CARITAS’’ Roșiorii de Vede este de 268 paturi repartizate pe secții şi compartimente.

Spitalul asigură asistenţa medicală în afara programului normal de lucru cu 4 linii de gardă, aprobate de MS, in următoarele specialităţi : medicină internă,chirurgie, pediatrie si obstetrica