Spital Municipal

Spitalul Municipal Vatra Dornei este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Vatra Dornei.

Funcțional, oferă servicii medicale de urgență și pentru afecțiuni cronice punând la dispoziție 183 de paturi unei populații de peste 45000 de locuitori, pe un areal geografic cu un diametru de cca, 100 de Km. Spitalul Municipal Vatra Dornei acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: medicină internă, neurologie, pediatrie, chirurgie generală, ORL, ortopedie-traumatologie, CPU, boli infectioase, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. Pacienții care se adresează acestui spital provin astfel, în cele mai multe cazuri, dintr-un mediu caracterizat prin nivel de trai destul de modest, marcat atât de condițiile economice precare cat și de clima rece si umedă, vârste înaintate – îmbătrânire, natalitate scăzută, migrația tinerilor și, în consecință, o adresabilitate destul de ridicată a populației pentru diferite servicii medicale, inclusiv spitalicești. Din aceste motive, spitalul a încercat in timp să-și adapteze structura și serviciile la nevoile populației deservite.