Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din ITI, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de investiții 8.1 – “Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducănd inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială prin îmbunătăţirea acccesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”. Obiectiv Specific 8.1 „ Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate ” / Obiectiv specific 8.2 „ Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgență”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmăreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creşterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii);

2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate secţiilor suport care deservesc ambulatoriile);

Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S36 - Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii);

Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creşterea stării de sănătate publică. Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 - Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătăţite;

Valoarea totală a proiectului este de 5.391.169,52 lei (finanţare nerambursabilă 4.327.070.66 lei), din care 3.773.818,66 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 553.252 lei reprezintă finanțare din Bugetul de stat şi 1.064.098,86 lei cofinanţare eligibilă a Beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv 11 decembrie 2015 – 30 aprilie 2021.

Informaţii de contact: Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Tel. +40 021.307.25.96, Fax. +40 021.307.25.08

Share this page