S.I.E.C.-A.T.I.

Ministerul Sănătății, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, împreuna  Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate partener, implementează proiectul „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a sectiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” cod smis 131065.

Valoarea totală a proiectului este de 134.498.076,93 lei cu TVA, din care 113.689.713,84 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul proiectului

Creșterea utilizării TIC în comunicarea directă între Ministerul Sănătății (MS) și cele mai importante 18 spitale de adulți și pediatrie din România (spitale de urgență și centre regionale) prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va functiona ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență intr-o unitate centrala din cadrul Ministerului Sanatatii

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic (interoperabil cu sistemele informatice existente în cadrul celor 18 spitale, sisteme necesare îndeplinirii obiectivului general al acestui proiect care va sprijini decidentii (prin reprezentantii imputerniciti) in cadrul unui centru operativ din cadrul Ministerul Sănătății privind distribuirea marilor urgențe medico-chirurgicale (urgențe chirurgicale cardiace, vasculare, neurochirurgicale etc.) și controlul direcționării corecte, pe criterii bine stabilite a acestor pacienți către sălile de operație și secțiile ATI ale marilor spitale de urgență. Sistemele/aplicatiile informatice existente/viitoare ale Ministerului Sanatatii se vor putea interconecta cu sistemul implementat prin acest proiect..
  2. Creșterea calității îngrijirilor medicale și facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui Sistem Informatic Electronic Clinic pentru Anestezie și Terapie Intensivă (SIEC) unitar pentru cele mai importante 18 spitale de adulți și pediatrie din România (spitale de urgență și centre regionale). Sistemul va permite monitorizarea continuă, completă, precisă și trasabilă (inclusiv din punct de vedere medico-legal şi al arhivării informațiilor) a parametrilor vitali ai pacienților îngrijiți în secțiile de anestezie-terapie intensivă (ATI), a procedurilor executate si a medicației administrate în aceste secții precum şi a stării bolnavilor îngrijiți în aceste secții, având drept efecte: reducerea semnificativă a numărului de erori, creșterea productivității actului medical și a eficienței personalului medical prin reducerea încărcării cu operații administrative şi birocratice.

Durata implementării proiectului este de 33 luni, începând cu data de 05.05.2021.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului:

La nivelul țării noastre, în conformitate cu datele statistice disponibile, în anul 2017, în toate spitalele publice sunt funcționale aproximativ 5.000 de paturi în  secţiile ATI (anestezie şi terapie intensivă), dintr-un total de 125.000 de paturi, şi 2.000 de medici care lucrează în aceste secţii, dintr-un total de 56.000 de medici (INS).

În actul medical, funcționarea unei secții ATI utilizează peste 10% din bugetul total al unui spital. Este de notorietate faptul că structura de personal din secțiile ATI este subdimensionată, serviciile medicale sunt asigurate în mod continuu, tratamentele, medicația și consumabilile sunt costisitoare, le fel și echipamentele și mentenența acestora.

În acest context, sistemul informatic propus va monitoriza semnele vitale, va gestiona tratamentele și medicația aplicate, rezultatele de laborator, instrumentarul folosit, în mod permanent, folosind cele mai bune practici ale domeniului, formalizate în protocoale medicale în format electronic.

Se va degreva astfel personalul medical de activități administrative (completarea foilor de obsevație și raportări administrative) și în același timp se vor putea monitoriza complet și eficient resursele de orice tip pe care un pat din secția ATI le utilizează.

Se vor putea extrage rapoarte statistice și se vor evalua în timp real costurile, și cel mai important, se pot face planificări și previzionări astfel încât să se asigure continuu și complet resursele bugetare și tehnico-materiale necesare funcționării optime a acestor secții.

Persoana de contact Laura Petcu – manager de proiect, adresa e-mail laura.petcu@ms.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunt-incepere-implementare-proiect-ATI1

Anunt-consultare-site-ATI_SIEC

Caiet-de-Sarcini-Sist-integrat-SIEC-ATI

Share this page