Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud - Muntenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de invesții 8.1 – “Invesţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducănd inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială prin îmbunătăţirea acccesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instuţionale la serviciile prestate de comunităţi”. Obiecv Specific 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate ” / Obiectiv specific 8.2 „ Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceş de urgentă”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltatea infrastructurii sanitare, prin invesţii în dotări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmareşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atăt o cereştere calitavă a serviciilor oferite, căt şi o creştere cantitavă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local.

Obiectivele specifice ale proiectuluisunt:

  1. Creşterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).

Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: 1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ exnsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii);

2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozive medicale desnate secţiilor suport care deservesc

ambulatoriile);

Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S36 - Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ exnse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii pentru ambulatorii);

Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creşterea stării de sănătate publică.

Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 - Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătăţite;

Valoarea totală a proiectului este de 13.268.990,90 lei (finanţare nerambursabilă 10.375.417,26 lei), din care 9.288.293,64 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.087.123,62 lei reprezintă finanțare din Bugetul de stat şi 2.893.573,64 lei cofinanţare eligibilă a Beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului este de 89 de luni, respecv 01 ianuarie 2014 – 31 mai 2021.

Informaţii de contact: Strada Crisan Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureş, Tel. +40 021.307.25.96, Fax. +40 021.307.25.

Share this page