Granturi Europene/Al treilea program de sănătate 2014-2020

Al treilea program de acțiune al Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020

Programul în domeniul sănătății se referă la promovarea sănătății în Europa prin încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăți politicile de sănătate de care beneficiază cetățenii.

Acest program își propune să sprijine și să completeze inițiativele statelor membre în domeniul sănătății și este pus în aplicare prin programe de activitate anuale, care definesc acțiuni în domenii prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în cauză.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) este nominalizată de către Comisia Europeană pentru a pune în aplicare Programul de Sănătate. http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html.  Adresa de e-mail: Chafea@ec.europa.eu.

Ministerul Sănătății prin Unitatea de Implementare și Coordonare Programe are rolul de Punct Național Focal pentru România în cadrul Celui de al treilea Program de Sănătate (2014-2020).

Obiective generale  ale celui de al treilea program de acțiune în domeniul sănătății  2014-2020 sunt: de a veni în completarea, de a sprijini și de a adăuga valoare politicilor statelor membre, de a îmbunătăți starea de sănătate a cetățenilor Uniunii precum și reducerea inegalităților din sănătate prin promovarea sănătății, încurajarea inovării în domeniul sănătății, sporirea durabilității sistemelor de sănătate și protejarea cetățenilor Uniunii de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Obiectivele specifice ale programului se realizează prin acțiuni în conformitate cu cele 4 priorități tematice și sunt puse în aplicare prin intermediul programelor de activitate anuale.
Cele 4 priorități tematice sunt următoarele:

1) Pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor, favorizarea unor medii propice pentru un stil de viață sănătos: identificarea, diseminarea și promovarea acceptării bunelor practici bazate pe dovezi în măsurile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, eficace din punctul de vedere al costurilor, vizând, în special, principalii factori de risc legați de stilul de viață, punându-se accentul pe valoarea adăugată pentru Uniunea Europeana.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului statelor membre implicate în promovarea unei stări bune de sănătate și prevenirea bolilor, utilizând bunele practici bazate pe dovezi prin acțiuni și măsuri luate la nivelul corespunzător în statele membre.

2) Pentru a proteja cetățenii Uniunii Europene de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății: identificarea și elaborarea de abordări coerente și promovarea punerii în aplicare a acestora pentru o mai bună pregătire și coordonare în cazul unor urgențe în domeniul sănătății.  Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului statelor membre care integrează abordările coerente elaborate în conceperea propriilor planuri de pregătire.

3) Pentru a sprijini consolidarea capacităților în materie de sănătate publică și pentru a contribui la sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și sustenabile: identificarea și dezvoltarea unor mecanisme și instrumente la nivelul Uniunii Europene pentru a aborda deficitul de resurse, atât umane, cât și financiare, și facilitarea adoptării voluntare a inovațiilor în intervențiile în materie de sănătate publică și în strategiile de prevenire.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului de recomandări formulate și de state membre care utilizează instrumentele și mecanismele identificate pentru a contribui la obținerea de rezultate eficiente în sistemele de sănătate respective.

4) Pentru a spori accesul la asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii Uniunii Europene: sporirea accesului la cunoștințele de specialitate și informațiile medicale corespunzătoare unor afecțiuni specifice dincolo de frontierele naționale, facilitarea aplicării rezultatelor cercetării și elaborarea de instrumente pentru ameliorarea calității asistenței medicale și a siguranței pacienților, printre altele prin acțiuni care să contribuie la sporirea cunoștințelor lor în domeniul sănătății.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului rețelelor europene de referință instituite în conformitate cu Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (denumite în continuare „rețelele europene de referință”), prin sporirea numărului furnizorilor de servicii medicale și a centrelor de expertiză care se alătură rețelelor europene de referință și prin sporirea numărului statelor membre care utilizează instrumentele elaborate.

Finanțare 

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 este de 449 394 000 EUR.

Programul este deschis tuturor statelor membre ale UE, țări AELS / SEE, țările în curs de aderare la UE, țările candidate și potențial candidate, precum și țările vizate de Politica Europeană de vecinătate, atâta timp cât calitatea de membru al programului rămâne în conformitate cu condițiile de acorduri bilaterale sau multilaterale.

Instrumentele de finanțare sunt:

  • Granturi pentru proiecte, co-finanțate de către alte organisme publice, non-guvernamentale sau private, inclusiv organizații internaționale de sănătate;
  • Granturile pentru funcționarea organismelor non-guvernamentale;
  • Granturile pentru acțiuni co-finanțate de către autoritățile competente responsabile pentru sănătatea publică în statele membre (denumite „acțiuni comune”).

Beneficiarii eligibili pentru granturi

Pentru a fi beneficiarul unui grant UE pentru proiecte, organizația trebuie să fie constituită în mod legal în: Uniunea Europeană (în oricare din cele 28 de state membre) sau o țară din cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European și care a confirmat participarea la program

În plus, țările terțe pot participa la Programul în domeniul sănătății dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, astfel cum se specifică în cererea de proiecte.

Granturile pot fi atribuite organizațiilor constituite în mod legal, inclusiv autorităților publice și organismelor din sectorul public, în special instituțiilor de cercetare și de sănătate, universităților și instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor neguvernamentale. Acestea pot depune o propunere de proiect în calitate de coordonator sau pot participa în calitate de beneficiar.

Nivelul de cofinanțare este de 60% din costurile eligibile ale proiectului.

Având în vedere natura complementară și motivațională a granturilor UE, cel puțin 40% din costurile proiectelor trebuie finanțate din sursele partenerilor. În cazuri de utilitate excepțională, proiectele pot primi cofinanțare de până la 80% din costurile eligibile. Criteriile de utilitate excepțională sunt definite în programul anual de activitate.

Alte activități desfășurate de către NFP din cadrul Ministerului Sănătății au fost Ifo Day, astfel:

În data de 30 iunie 2014 la Cluj-Napoca si în data 1 iulie 2014 la București au fost organizate zilele de informare privind ”Cel de al treilea Program de Sănătate 2014-2020” de către reprezentanții Punctul Focal Național (NFP) din cadrul Unității de Implementare și Coordonare Programe – Ministerul Sănătății împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, respectiv doamnele Anne-Marie Yazbeck și Klara Kasnyik. Invitațiile de participare la aceste evenimente au fost transmise pe adresa de e-mail.

Link-ul Comunicatului de Presă este: https://www.ms.ro/comunicate-presa-print.php?id=13326.

Gazdele acestor două evenimente au fost:

Comisia Europeană transmite in fiecare an, către Punctele Focale Naționale din statele membre ale UE solicitările de notificare oficială a autorităților competente, pentru a participa la Acțiunile Comune stabilite, din cadrul ” Celui de al treilea Program de Sănătate 2014-2020”.

Persoanele desemnate pentru Punctul Național Focal sunt:

  • Consilier Superior Mariana Postolache, mariana.postolache@ms.ro, tel.021.307.26.63, fax. 021.312.14.33, Mb.0727 667 997;
  • Consilier principal Diana Vîrtaci, diana.virtaci@ms.ro, tel.021.307.26.63, fax. 021.312.14.33, Mb.0745111583.
You may also read
Share this page