Spitalul de psihiatrie Zam

Zam, Str.Principala nr.270
Spital de specialitate

Acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea de servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici sau servicii medicale într-o singură specialitate, avand în dotare echipamentele şi aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată.

Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul de Psihiatrie Zam care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 5%. Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul de Psihiatrie Zam într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,05%.

Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul de Psihiatrie Zam este incadrat la clasificarea V conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.