Spitalul general CF Simeria

Simeria, str. A. Iancu nr.26
Spital Orășenesc

Se adresează atât bolnavilor acuți, cât și celor cronici (începînd cu a doua parte a anului 2016).

Asigură pacienților servicii medicale preventive, curative, de recuperare și paliative. Acestea cuprind consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

Serviciile medicale spitalicești sunt acordate în regim de spitalizare continuă și de zi.
De asemenea, sunt asigurate următoarele servicii medicale paraclinice: Laborator de analize medicale și Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.
Spitalul acordă primul ajutor și asistență medicală de urgență, prin Camera de Gardă, oricărei persoane care se prezintă la spital, precum și asistență medicală pentru personalul ce concură la siguranța transporturilor.

Spitalul General CF Simeria, denumit în continuare ”Spital” este unitate sanitară cu paturi organizată în conformitate cu Titlul VII - Spitalele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, republicat cu modificările şi completările ulterioare, de utilitate publică, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit legislaţiei în vigoare şi care furnizează servicii medicale. Spitalul funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform HG Nr.370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Unitatea asigură servicii medicale spitaliceşti atât în regim de spitalizare continuă cât şi în regim de spitalizare de zi. Spitalul General Căi Ferate Simeria, este autorizat să presteze servicii medicale la cerere pentru efectuarea examinărilor medicale si psihologice pentru conducătorii auto cât şi pentru persoanele care concură la siguranţa transporturilor.