Spitalul județean de urgență Deva

Deva, Str.22 Decembrie nr.58, 330084
Spital Județean

Acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie şi traumatologie, otorinolaringologie, urologie, anatomie patologică, medicină de laborator si radiologie – imagistică medicală.

Medici de specialitate din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Deva asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, neurologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, ortopedie şi traumatologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

In dotarea Spitalul Judetean de Urgenta Deva intra următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală, aparat de tomografie computerizată, aparate ultrasonografie convenţională, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie.

Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul Judetean de Urgenta Deva care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 1%.
Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul Judetean de Urgenta Deva într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,01%.

Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Judetean de Urgenta Deva este incadrat la clasificarea III plan conf conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.