Spitalul orășenesc Hațeg

Hateg, Str.Tudor Vladimirescu nr.7
Spital Orășenesc

Acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Continuitatea asistenţei medicale este asigurată in Spitalul Orasenesc Hateg de catre medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie si prin două linii de gardă, organizate astfel: linie de gardă pentru specialităţile medicale si linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale.

Spitalul Orasenesc Hateg are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparat de radiologie convenţională, ecograf, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie.

Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul Orasenesc Hateg care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 1,5%.
Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul Orasenesc Hateg într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,05%.

Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Orasenesc Hateg este incadrat la clasificarea IV conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.