Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989, nr. 23, Jud. Alba, cod. 510007
Spital Județean

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din județ, fiind unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Alba, proprietate publică, care asigură servicii medicale (preventive, curative și de recuperare), funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Misiune: „Cei mai buni pentru o viață mai bună”- lupta pentru viață, aceasta este misiunea noastră a medicilor și a tuturor angajaților din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”;

Viziune: „Ne propunem ca spitalul nostru sa devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din județ si nu numai, etalon al profesionalismului și al calități”

Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia colaborează cu Consiliul Județean Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Municipalitatea Alba Iulia, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management în Sănătate (ANMCS), având ca și ordonator de credite, Consiliul Județean Alba.

Conform Ordonanței de Urgență nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, managementul asistenței medicale al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este în subordinea Consiliului Județean Alba.

Sarcina prioritară a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de specialitate, spitalicească şi ambulatorie. Înființat în anul 1973, în baza Decretului nr.296/1973, în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor, serviciile medicale fiind constant diversificate în funcție de nevoile populației deservite.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Alba, asigurând asistența medicală de specialitate pentru 323.879 de locuitori ai județului, îndeplinind totodată și funcția de Spital de Urgență. Unitatea sanitară are în prezent 763 de paturi, 25 paturi spitalizare de zi, Unitate de Primiri Urgente 5 paturi și 14 paturi pentru însoțitori, acoperind peste 25 de specialități medicale. Unitatea sanitară oferă de asemenea, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu cabinete de specialitate, servicii medicale în regim de ambulatoriu pentru specialități clinice.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și-a extins, începând din anul 2011, paleta de servicii medicale acordate pacienților. Au fost dotate cu aparatură nouă și performantă mai multe secții și compartimente, care la acest moment corespund standardelor internaționale, iar o atenție deosebită s-a acordat condițiilor hoteliere.

Gama de servicii medicale acordate pacienților a fost extinsă începând cu anul 2011 și până în prezent cu: servicii medicale de spitalizare de zi, servicii medicale de Îngrijiri Paliative, servicii medicale de spitalizare continuă acordate în cadrul unor compartimente de specialități medicale nou înființate (pneumologie, hematologie, psihiatrie cronici, recuperare medicală – ortopedie traumatologie, cronici, chirurgie vasculară, endocrinologie), servicii de investigații paraclinice – RMN și respectiv investigații medicale în cadrul Laboratorului de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică și al Laboratorului de endoscopie bronșică.

În cadrul spitalului se desfǎşoarǎ activitate de educaţie medicalǎ pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. Activitățile de învǎţǎmânt/practicǎ medicalǎ se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic al unitǎţii de învǎţǎmânt și sub coordonarea şi supravegherea personalului de specialitate al spitalului. Aceste activitǎţi sunt organizate astfel încât sǎ consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientului, a confidenţialitǎţii datelor, a eticii şi deontologiei medicale. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are în prezent acorduri de colaborare cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, pentru desfășurarea activității de practică a studenților care se pregătesc în specialități precum Kinetoterapie sau Terapie ocupațională. Totodată, în cadrul spitalului sunt organizate activități de practică medicală a elevilor de la școlile postliceale sanitare și a absolvenților în domeniu, în colaborare cu școlile din județ și cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Alba. Începând cu 31.01. 2020, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a obținut Avizul Ministerului Sănătății pentru derularea programelor de rezidențiat în 16 specialități: Anestezie și Terapie Intensivă, Boli infecțioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Gastroenterologie, Medicină de urgență, Medicină fizică și reabilitare, Medicină internă, Neonatologie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oncologie medicală, Ortopedie și traumatologie, Otorinolaringologie, Pediatrie și Psihiatrie.

Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și are obligația de a acorda primul ajutor și asistenta medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică.

Unitatea sanitară va fi în permanentă pregătită pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligată să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.