Spitalul Municipal Aiud

AIUD, JUD:ALBA, STR. SPITALULUI NR. 2
Spital Municipal

Spitalul Municipal Aiud este unitate sanitara de utilitate publica, cu personalitate juridica, cu rol in asigurarea serviciilor medicale (preventive, curative, de recuperare si paleative) funcționand pe principiile prevazute in Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, participand la asigurarea starii de sanatate a populației.

Spitalul Municipal Aiud iși desfașoara activitatea in domeniul sanatații prin Ambulatoriul de specialitate, secțiile cu paturi si Unitatea de Primiri Urgente. Spitalul Municipal Aiud își desfășoară activitatea cu 225 de paturi în două corpuri de clădiri, unul vechi din anul 1867 și unul nou din anul 1993, ambele situate în Aiud, județul Alba, pe Str. Spitalului nr. 2.

În Spitalul Municipal Aiud funcţionează un număr de 5 secţii şi 10 compartimente de sine stătătoare.

Ambulatoriul de specialitate deserveşte o gamă largă de specialităţi: medicină internă; cardiologie; chirurgie generală; chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; ortopedie şi traumatologie; pediatrie; obstetrică-ginecologie; OtoRinoLaringologie; urologie; oftalmologie; boli infecţioase; neurologie; psihiatrie; psihiatrie pediatrică; dermato-venerologie; endocrinologie; diabet zaharat, nutriţie, boli metabolice; gastroenterologie; recuperare, medicină fizică şi balneologie; planificare familială.

În structura Spitalului Municipal Aiud mai sunt incluse:

  • compartimentul de primire urgenţe cu 3 linii de gardă: medicină internă, chirurgie, pediatrie
  • laboratorul de analize medicale
  • laboratorul de radiologie şi imagistică medicală
  • farmacia cu circuit închis.

Spitalul are o dotare cu aparatură medicală modernă pe fiecare secţie, compartiment şi cabinet în ambulatoriul de specialitate.