Spitalul Orășenesc Abrud

Abrud, Str. Republicii nr. 13 , jud. Alba
Spital Orășenesc

Spitalul Orasenesc " DR. ALEXANDRU BORZA" Abrud, este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, un spital orăşenesc de interes local, cu sediul in Orasul Abrud Judet Alba.

În conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, Ordonanta de urgenta 48/2010 şi în baza Protocolului de predare primire dintre Direcţia de Sănătate Publică Alba si Consiliul Local Abrud nr.10013/02.07.2010, a fost preluat intregul ansamblu de atribuţii si competenţe exercitate de Ministerul Sanatatii,de către autoritatea administratiei publice locale, respectiv Consiliul Local Abrud.

Cladirea care adăposteşte spitalul in momentul actual este de tip pavilionar , activitatea desfasurandu-se in 4 corpuri de cladire.

Spitalul asigura servicii medicale spitaliceşti , in regim de spitalizare continua si de zi, servicii medicale in ambulator si servicii paraclinice ( laborator analize medicale,radiologie si imagistica medicala precum si explorari functionale). Serviciile de spitalizare continua sunt asigurate in specialitatile: medicina interna acuti si cronici,boli infectioase, chirurgie generala, ORL, obstetrica-ginecologie, neonatologie, recuperare medicina fizica si balneologie.