Spitalul municipal "Dr. Cornel Igna" Câmpia Turzii

CAMPIA- TURZII. STR. AVRAM IANCU, NR.33
Spital Municipal

Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna,, Câmpia Turziii este instituția care se ocupă de asigurarea asistenței medicale pentru locuitorii municipiului și ai comunelor arondate (aproximativ 60.000 persoane).

Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna,, Câmpia Turzii, este un element al unei organizații cu caracter medical ale cărei funcții constau în asigurarea de îngrijiri medicale pentru populație, atât curative cât și preventive, la standarde înalte în parteneriat cu autoritățile locale.

Spitalul Municipal ,, Dr. Cornel Igna,, Câmpia Turzii, funcționează în prezent cu 108 paturi în regim de spitalizare continuă, 5 paturi pentru însoțitori, 5 paturi pentru spitalizare de zi.

Are în structura sa 5 secții și compartimente medicale, 2 laboratoare paraclinice (radiologie și imagistică medicală și analize medicale), precum și cabinete în ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete de specialitate.