Spitalul municipal Gherla

MUNICIPIUL GHERLA, STR. HOREA, NR 2
Spital Municipal

Spitalul  Municipal Gherla  este o unitate sanitară cu paturi de tip  general de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistenţa medicală.