Spital Municipal

Spitalul Municipal Turda este o institutie sanitara de stat cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al Municipiului Turda, infiintat cu scopul asigurarii de servicii medicale de specialitate. Spitalul are in structura sa sectii si compartimente distincte pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice.

Sectiile functioneaza in regim de spitalizare continua sau de zi.

Finantarea Spitalului Municipal Turda se asigura din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de la bugetul de stat, bugetul local, cercetare, din asocieri investitionale in profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizari, precum si din veniturile obtinute de la persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

Principalele servicii medicale asigurate de spital sunt:

 • Consultații în sistem de urgență și în sistem ambulator
  • Investigații paraclinice
  • Stabilirea diagnosticului
  • Tratamente medicale, chirurgicale și fizice recuperatorii
  • Îngrijire, cazare și masă
  • Cercetare științifica în domeniul medical

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.