Componenta 7 - Transformare Digitală. Investitia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a asigura o abordare unitară în vederea derulării apelului de proiecte Investitia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), Ministerul Sănătății prelungește termenul de depunere a proiectelor până cel târziu 10 Octombrie 2023, ora 16:00.


Obiectivele investiției I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) sunt reprezentate de:- reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al cetățeanului;- asigurarea unei funcționări optime și performante;- asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS cu implementarea normelor GDPR;- consolidarea capacității instituțiilor centrale, regionale și locale din domeniul sănătății de a gestiona digital datele din sistemul de sănătate;- îmbunătățirea integrării verticale și orizontale a instituțiilor sanitare din România prin intermediul infrastructurii digitale;- accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină și eficientizarea proceselor implicate;- creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau cerințe speciale, vârstnicii, persoanele cu un nivel limitat de competențe digitale etc.

Pentru a atinge acest obiectiv, interfața modulelor PIAS (SIUI, CEAS, DES, SIPE) va suferi modificări pentru:

- a asigura un mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu dizabilități;

- a îmbunătăți interconectarea și interoperabilitatea acestor sisteme;

- a permite funcționalități noi (ex. digitalizarea unor documente conexe actului medical);

- a optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activităților și indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale;

- a permite interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administrației publice inter instituțional, utilizarea datelor organizaționale încrucișate și a resurselor existente la nivel național (în linie cu celelalte investiții planificate la acest nivel).

Alocarea în cadrul investiției specifice a prezentului Ghid este de 345.730.000,00 lei  (fără TVA) echivalent a 70.000.000,00   € (fără TVA) în cadrul I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS);

Ghidul de finanțare PIAS MS

Anexa 1 - cerere de finanțare MS-R731 PIAS

Anexa 2 - Manual inscriere proiecte

Anexa 3 - Declaratia de eligibilitate

Anexa 3.1 - Declaratie angajament

Anexa 4 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 - Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei

Anexa 7 - Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 - Grila de evaluare

Anexa 9 - Buget și plan de achiziții

Anexa 10 Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 11 - Model Contract finantare

Ghidul_de_finanțare_PIAS_MS_15_sept

Instructiune Nr.1_17 iulie _ MS731

Instructiune Nr. 1 _ 25 iulie 2023 _ Prelungire Termen I.3.1

Instructiune Nr. 2_PIAS_Prelungire termen depunere

Instructiunea 3 modificari Ghid

Instructiunea 4_prelungire termen depunere_PIAS

Instructiune 5- C7_I 3.1 - 16.01.2024

Digitalizare _ Instructiune _ Prelungire termen PIAS

Instructiune nr 6 PIAS_07.02.2024

Lista proiecte aproabte pentru finantare _ PIAS

Calendar apel:

Data publicării ghidului de finanțare: 07 iulie 2023.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare:

07 iulie ora 10:00.

Data închiderii:

29 decembrie  2023, ora 16:00

Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro de reprezentantul legal;

Distribuiți această pagină